SCA investerar i fossilfri uppvärmning av plantskola

Foto: Michael Engman/Wikimedia Commons

SCA:s plantskola Bogrundet ska få fossilfri uppvärmning. Investeringen omfattar en stor värmeanläggning som ska drivas med pellets. Naturvårdsverket har beviljat ett klimatinvesteringsstöd till satsningen via Klimatklivet på 16 miljoner kronor i bidrag. Hela investeringen beräknas kosta 38 miljoner kronor.

Bogrundets plantskola i Timrå är världens största skogsplantskola och här odlar SCA ca 95 miljoner plantor varje år. Man har länge försökt hitta en klimatvänlig och bra teknisk lösning för att kunna värma upp de 14 växthusen och därmed slippa behöva använda olja, enligt SCA.

– Det är skönt att vi äntligen har hittat en bra lösning. Den nya värmeanläggningen ska bestå av två stora pelletspannor. Pelletsen ska levereras från SCAs pelletsfabrik i Härnösand, säger Thomas Vestman, plantskolechef.

Byggnationerna ska enligt plan komma igång redan i vår och sedan bygger man i två etapper för att kunna ha plantodlingen igång under hela byggtiden. Om allt går som planerat ska anläggningen tas i drift i april 2022.

– Den tekniska lösningen bygger på ett centralt placerat värmeverk med två pelletspannor som är försedda med en rökgasrening som reducerar utsläpp av stoft till ett minimum enligt bästa tillgängliga teknik (BAT), säger Urban Rosdahl som är Bogrundets projektledare, och fortsätter:

– Den producerade värmen kommer sedan att distribueras ut till växthusen via en fjärrvärmekulvert som består av isolerade stålrör. Via kulverten distribueras varmvattnet ut till 28 värmeväxlaraggregat i växthusen. Dessa aggregat är specialtillverkade för vårt behov för att ge bästa effekt när det gäller värme och flöde – allt i syfte att få varje skogsplanta växa som den ska.