Södra klubbar igenom ny koncernstrategi

Foto: Södra

Nu är Södras koncernstrategiska inriktning beslutad. Strategin sträcker sig i huvudsak till 2025, men ambitionen är att den ska gälla till 2030.

”Vi kommer fortsatt utveckla befintliga produkter och ökar vårt kund- och marknadsfokus, men ökar också fokus på vidareförädling, innovation och resurseffektivitet samt på att maximera nyttan av digitalisering”, skriver Södra i ett pressmeddelande.

– Södra är mitt uppe i ett spännande skede med blicken riktat framåt. Framför oss väntar fortsatta investeringar och expansion av vår kärnverksamhet, marknadsmassa och sågade trävaror, men även vidareförädling av produkter och restströmmar, säger Peter Karlsson, tf vd och koncernchef.

Huvuddragen i koncernstrategin handlar om:

- Lönsam tillväxt 

- Stabilitet och flexibilitet 

- Hållbarhet och resurseffektivitet 

- Kund- och marknadsfokus

- Maximering av nyttan med digitalisering

- Nya produkter och innovation