Nytt världsrekord för omvandling av solenergi till elektricitet med kvantpunkter

Lianzhou Wang visar upp den rekordbrytande kvantpunktssolcellen. Foto: University of Queensland

Utvecklingen av en nästa generations solenergiteknik, som bland annat skulle kunna användas som ett flexibelt och genomskinligt skinn på bilar, flygplan, hem och kläder, har kommit ett steg längre tack vare ett genombrott vid University of Queensland i Australien.

Forskare vid University of Queensland har satt ett nytt världsrekord för omvandling av solenergi till elektricitet med hjälp av så kallade kvantpunkter, som skickar elektroner mellan varandra och genererar elektrisk ström när de utsätts för solenergi i en solcell. Genombrottet är ett viktigt steg på vägen mot att kommersialisera tekniken och stödja de globala målen för förnybar energi.

- Konventionell solenergiteknik använder styva och dyra material. Den nya klass av kvantpunkter som universitetet utvecklat är flexibla och utskrivbara, säger professor Lianzhou Wang, som ledde forskningen.

Den rekordhöga verkningsgraden för kvantpunktssolceller på 16,6 procent uppnåddes genom att övervinna tidigare begränsningar på grund av det faktum att kvantpunkter tenderar att vara grova och instabila, vilket försämrar förmågan att omvandla solenergi till elektricitet.

- Den nära 25-procentiga förbättring i verkningsgrad vi har åstadkommit jämfört med det tidigare världsrekordet är viktig. Det är i stort sett skillnaden mellan att tekniken för kvantpunktssolceller är en spännande möjlighet och kommersiellt gångbar, säger Lianzhou Wang.