Skogsindustrierna positiva till Naturvårdsverkets förslag till jakttider

Foto: Skogsindustrierna

Naturvårdsverket har genomfört en omfattande översyn av jakttiderna.  Översynen har genomförts på ett transparent sätt med hög delaktighet från viltförvaltningens intressenter, anser Skogsindustrierna.

 

Skogsindustrierna står helt bakom grunderna för svensk viltförvaltning med en ekosystems- och kunskapsbaserad adaptiv förvaltning som bygger på balans mellan betestillgång och viltstammar. Viltstammarna är större än vad som är möjligt i ett hållbart skogsbruk, och även för hållbara viltstammar, enligt Skogsindustrierna:

 

- Under de senaste decennierna har vi sett "explosioner" av olika viltarter som älg, rådjur, vildsvin, dovhjort och lokalt idag också kronhjort. Vi ser med oro på konsekvenserna för viltstammarna, till exempel för älgstammen i Götaland. Det föds färre och mindre älgkalvar, rapporter om små och sjuka djur verkar öka. Vetenskapliga fakta visar på ett mycket starkt samband mellan fodertillgång och överlevnad, vitalitet, viktutveckling och reproduktion hos viltstammar, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.