Sture Noréus, årets Ekmanmedaljör

Foto: MoRe

Sture Noréus, tidigare VD för MoRe Research och sedan 2006 Senior Advisor, har erhållit SPCI:s Ekmanmedalj för sina insatser att utveckla metoder för kokarstyrning och syrgasdelignifiering. Han har även aktivt bidragit till att bilda både MoRe Research och Processum.

Ekmanmedaljen är en utmärkelse som sedan 1929 delas ut av Svenska Pappers- och Cellulosa Ingenjörsföreningen. Medaljen "kan på styrelsens förslag efter föreningens beslut tilldelas person för förtjänstfulla tekniska eller vetenskapliga insatser inom föreningens arbetsområde."  

Sture Noréus tog civilingenjörsexamen i kemi 1964 på KTH. Under studierna sommarjobbade han i Domsjö sulfitfabriks blekeri och anställdes efter examen på MoDos forskningslabb.  

– I Domsjöområdet finns en otrolig utvecklingsmiljö med industri, forskning, patentverksamhet och en infrastruktur, allt med rötterna i MoDo-koncernen. Därför var vi några personer som insåg att det skulle finnas möjligheter att skapa något nytt. Resultatet blev Processum som bildades 2003. Det har utvecklats fantastiskt och är idag ett centrum för bioraffinaderiutveckling och numera ett dotterbolag i RISE, säger Sture Noréus.

– I området finns en tradition av ständiga förbättringar som gjort att det gått att överleva trots stundtals stora förändringar. Därför ser jag min Ekmanmedalj som en medalj för hela orten och det arbete som många med mig har lagt ner för Örnsköldsviks och skogsindustrins bästa, tillägger han.