Wood Be Better – nytt nätverk i Bryssel

Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna har tillsammans dragit igång ett nätverk för svenskar i Bryssel för ökad kunskap och dialog om skogsrelaterade frågor med koppling till EU-politiken.

Ett viktigt ämne för träffarna är skogens bidrag till EU:s klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete. Nätverket siktar på att träffas fyra gånger per år med svenska EU-parlamentariker från fyra olika partier som värdar. Beroende på talare och tema kommer träffarna ibland att genomföras på engelska och öppnas upp för en bredare publik.