Nomineringarna till Trafikverkets arkitekturpris klara

Collage: De nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2019. Foto: Sveriges Arkitekter

De nominerade till Trafikverkets arkitekturpris visar vilken central roll infrastruktur har i människans vardagsliv. Resecentrum, spårvägsdepå, gatumiljö och trafikplats – alla fyra är skapade med lyhördhet och förståelse för hur människor använder miljöerna. Vinnaren avslöjas på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala.

– Juryn har fått se exempel i olika skalor och kontexter, där människans roll i transportsystemet varit central i den arkitektoniska processen. Resultatet är anläggningar och miljöer som ödmjukt samspelar med resenären och landskapet, säger landskapsarkitekt MSA Johan Folkesson, juryns ordförande och chefsarkitekt på Trafikverket.

Trafikverkets arkitekturpris går till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet samt hänsyn till natur- och kulturvärden. Vinnare och nominerade ska också ha kvaliteter som gör att de bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild. Priset delas ut vartannat år och administreras av Sveriges Arkitekter.

De nominerade är: Aga-depån, Lidingö &Rundquist och BBH Arkitektur & Teknik, beställare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm. Angered resecentrum, Göteborg Wingårdh arkitektkontor. Beställare: Västfastigheter. Området Klarabergsgatan, Stockholm WSP. Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad samt Spillepengens trafikplats, Malmö, Ramböll. Beställare: Malmö stad.

– Infrastruktur binder ihop platser och gör städerna levande. Den tar ofta stor plats i våra livsmiljöer och det är viktigt att den är väl utformad. Vi är därför glada och stolta att Trafikverket delar ut sitt arkitekturpris på vår arkitekturgala, säger Ariella Nisell, chef för arkitektur och kommunikation på Sveriges Arkitekter.