Holmen ger skogsägare koll på granbarkborren

Bild: Holmen

För att få överblick över granbarkborrens utbredning har Holmen utvecklat ett analysverktyg som visar faktiska skador på en karta. Nu erbjuder skogsbolaget sina privata virkesleverantörer en sådan karta.

– Vi är stolta över att som första skogsbolag kunna erbjuda drabbade skogsägare den här servicen. Det här är ytterligare ett steg i vårt arbete för ett mer ansvarsfullt och digitalt skogsbruk som verkligen kommer att göra nytta för skogsägare. Kunskap om var och hur omfattande angreppen är ger dem helt andra möjligheter att rädda skogliga värden och bekämpa granbarkborrens spridning, säger Anna Baglioni, regionchef Syd, Holmen Skog.

Kartorna är resultatet av ett avancerat analysverktyg som Holmen utvecklat. En algoritm som bygger på artificiell intelligens har kontinuerligt försetts med data tills den enligt Holmen blivit mycket bra på att analysera angrepp med hjälp av satellitbilder. Skogsstyrelsen erbjuder sedan tidigare en riskindexkarta över områden som riskerar att angripas.