LTU ny partner i Treesearch

Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik, Kristiina Oksman, professor i trä- och bionanokompositer, Mikael Sjödahl, professor i experimentell mekanik, Staffan Lundström, professor i strömningslära samt Roberts Joffe, professor i polymera kompositmaterial vid Luleå tekniska universitet Foto: Simon Eliasson

Luleå tekniska universitet är ny partner i Treesearch, en plattform för forskning på nya material och produkter från skogen. Satsningen samlar svenska universitet, skogsindustri och industri, privata stiftelser och staten för att lägga grunden till framtida innovationer från svensk skogsråvara.

LTU skriver att man har flera labb av intresse för plattformen Treesearch, så som polymerlabb, bionanokompositlabb, bioprocesslabb och The John Field Laboratory. Specifika utrustningar och kompetenser är:

- Högupplöst 3D mikrotomografi: ett state-of-the-art mikrotomografisystem (Zeiss Xradia 510 Versa) i kombination med tillhörande in-situ-modul för mekanisk och termodynamisk belastning av prover. Utrustningen möjliggör 3D-avbildning av trä- och kompositmaterial, med sub-mikrometerupplösning.

- Infrastruktur för kompositprocesser: Utrustning för tillverkning av biokompositer och expertis för modellering och mätning av viktiga egenskaper under själva kompositprocessen.

- Organosolv förbehandlings/ fraktioneringsreaktor: organosolv-förbehandling av skogsbiomassa (barr- och lövträd) för utvinning av en isolerad ligninfraktion med högt utbyte och hög renhet. Kolhydratfraktionen från denna fraktionering kan användas för cellulosabaserade material och funktionella livsmedel (prebiotika, omega-3 fettsyror), medan ligninet blir råvara för framställningen av karboniserade material (biokol, aktivt kol och kolfiber) samt avancerade drivmedel.

– Luleå tekniska universitet är en internationell nyckelaktör när det gäller förädling av skogsråvaror. Vi har unik kunskap, toppmodern avancerad infrastruktur och tvärvetenskaplig forskning inom områden som är högintressant för aktörerna i plattformen, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.