KPA Unicon levererar en värmeanläggning till Arlanda flygplats.

Bild: Pixabay

Swedavia AB och KPA Unicon har tecknat avtal om leverans av en Unicon WT30 MW bioenergianläggning till Kolstamrådet vid Stockholm Arlanda Airport.

Anläggningen kommer att använda bioolja som huvudbränsle men pannan och brännaren förbereds för en möjlig framtida konvertering för pulver pellets. Anläggningen kommer att driftsättas våren 2021 varefter den kommer att ersätta den befintliga anläggning som ett led i den fortsatta utvecklingen av flygplatsen.

”Det är väldigt roligt att med det här projektet kunna säkerställa en långsiktigt hållbar energiförsörjning och att projektet bidrar till vårt mål att fortsätta vara fria från fossila koldioxidutsläpp i egen verksamhet, säger”, säger projektsponsorn Elisabeth Celsing, Swedavia AB.

”Vi är glada över att kunna leverera den andra bioolje värmeanläggningen med nyaste teknologin för den Svenska marknaden var själva pannan och brännaren även är förberedda för att kunna elda pulver pellets. Arlanda flygplats är ett viktigt nationeltl och internationellt transport center vars val har stor exemplifierande mening som föredöme och ökad hållbarhet.”, säger Timo Valkeinen, Account Director Scandinavia, KPA Unicon.

”Värmeanläggningen uppfyller höga krav rörande tillgänglighet, verkningsgrad, flexibilitet rörande bränslet och laständringar samt miljö enligt Swedavias önskemål. Med vår lösning ersätts en befintlig äldre panna med en ny och effektivare anläggning som redan från början är optimerad för förnybara bränslen, vilket stödjer Swedavia i sitt arbete att minska sin klimatpåverkan”, fortsätter Valkeinen. Meddelar KPA Unicon.