Ny metod omvandlar restprodukter till mineralgödsel och salt

Cinis Fertilizers metod att rena aska från skogsindustrin och omvandla den till ett mineralgödsel har väckt intresse hos skogsbolagen i Västernorrland. Företaget med vd Jakob Liedberg i spetsen, samarbetar redan med RISE Processum.

​Istället för att släppa ut kemikalier i havet kan de omvandlas till salt och växtnäring. Företaget Cinis Fertilizer, som utvecklat tekniken, samarbetar med ​RISE Processum med målet att skogsindustrin ska implementera tekniken.

– Det finns ett brett intresse att ta vara på askan och det är en intressant och efterfrågad lösning Cinis Fertilizer har, säger Jonas Johansson, Innovationschef för RISE Processum.

Det var när Jakob Liedberg, vd för Cinis Fertilizer, sålde processmaskiner till pappersbruken som han upptäckte att de släpper ut stora mängder stoft i havet som inte renas. Utsläppen är tillåtna men har ändå negativa miljöeffekter eftersom tungmetaller följer med och genom att det bidrar till övergödning.

– Askan innehåller värdefulla kemikalier och när jag upptäckte att det enbart i Sverige handlar om mer än 100 000 ton årligen började jag fundera över om det inte skulle gå att göra någonting med restprodukten istället för att den skulle hamna i havet.

 

Resultatet blev en process där askan renas och genom att tillsätta nya kemikalier omvandla den till ett högvärdigt fossilfrittmineralgödsel med en global och växande marknad – samt vanligt bordssalt av livsmedelskvalitet.

 

– Inom mineralgödselindustrin har den här metoden använts sedan 50-talet. Det jag har gjort är att applicera en redan känd teknologi på ett nytt område: skogsindustrin, säger Jakob Liedberg.

 

Samarbetet med RISE Processum har pågått sedan 2014, vilket lett till att man 2018 valde att flytta hela sin verksamhet från södra Sverige till Örnsköldsvik. Under året har Cinis Fertilizer deltagit i BizMakers program ​Forest Business Accelerator, vilket fördjupat samarbetet med Processum, som tillsammans med IBM och SCA är ett av partnerföretagen i acceleratorn.

 

– Processum är extremt lätta att arbeta med när det gäller att testa idéer. De är icke-byråkratiska och har snabbt till beslut. Vår metod handlar om att rena askan från de små mängderna av tungmetaller och vi har kunnat göra tester på det hos Processum, där vi separerat bort tungmetallerna och tagit hand om dem istället och där vi också tillverkat mineralgödsel med en hög kvalitet. säger Jakob Liedberg.

 

I pilotprojektet har aska omhändertagits från flera massabruk i Sverige.

 

– Cinis har ett färdigt koncept som går att tillämpa. Det här är ett jättebra exempel på den typen av forskning som ingår i vårt uppdrag att förbättra värdekedjan som kommer från svensk skogsindustri genom att öka värdet på produkter som har ett lågt värde idag, säger Jonas Joelsson, Innovationschef för RISE Processum.

 

Idag är processen patenterad och samarbetet med Processum kommer att fortsätta. Tack vare acceleratorn har Cinis Fertilizer fått hjälp både att verifiera sin teknik och nå ut till potentiella kunder.

 

– Vi har haft en återkommande dialog med SCA och vi har fått tillgång till hela nätverket med skogsföretagen i Domsjö. Vi tycker att vi har fått bra respons när vi presenterat idén för skogsbolagen och därför är det naturligt att företaget håller till i Örnsköldsvik, säger Jakob Liedberg.

 

Nästa steg är att få pappersbruken att implementera metoden.