NSR satsar på biokol

Bild: NSR.

NSR satsar på biokol och låter regionens trädgårdsavfall förbidra till minskad global uppvärmning

NSR och Klimatklivet investerar sammanlagt 25 miljoner i en ny produktionsanläggning på Filborna i Helsingborg. Redan idag behandlar NSR regionens avfall som den resurs det är. Insamlat papper, plast och metall blir råmaterial till nya produkter. Nu tar NSR ytterligare ett steg framåt för hållbar utveckling genom att investera i ett biokolssystem.

Matavfall rötas till biogas för kollektivtrafik och andra fordon, samt ger en näringsrik biogödsel till odlingsmarkerna. Att på detta sätt sluta kretsloppen är en viktig pusselbit i målsättningen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och samtidigt hantera jordens resurser hållbart.

FN:s klimatpanel har identifierat biokol som en intressant teknik för negativa koldioxidutsläpp. Tekniken är nödvändig att utveckla för att kunna begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet. Helsingborgs klimat- och energiplan identifierar biokol som en åtgärd för minskade utsläpp.

Genom att producera biokol kan invånarnas trädgårdsavfall omvandlas till en stabil kolsänka och bidra till att sänka halten koldioxid i atmosfären. I processen avges energi som kan tas till vara och biokolet är genom sin struktur ett utmärkt jordförbättringsmedel som kommer göra staden grönare.

Vad betyder detta för invånarna?

Genom att lämna in trädgårdsavfall till NSR eller få det hämtat hemma vid tomten, bidrar invånarna till det kretslopp där kol binds in ifrån atmosfären och återförs till jorden. Det övergripande målet är att skapa samhällsnytta i form av minskat koldioxidavtryck, och att möjliggöra cirkulära modeller där de näringsämnen och de material NSR har i omlopp används på ett resurseffektivt sätt.

Byggtiden är planerad till 1 år och produktionsstart planeras till februari 2021. Under tiden kommer NSR genomföra olika försök, samt bjuda in aktörer och intressenter på en fantastisk framtidsresa.