Wihlborgs ökar sitt fokus på hållbarhet – Anna Nambord ny chef för Hållbara affärer

Anna Nambord Foto Wihlborgs

Wihlborgs arbetar långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning och inrättar nu Hållbara affärer som nytt verksamhetsområde med representation i koncernledningen.

För Wihlborgs är hållbarhet och uthållighet grunden till lönsamma affärer och en naturlig del i att vara en ansvarsfull och långsiktig partner, arbetsgivare och regionsbyggare.

- Vi var tidigt ute med att sätta hållbarhet på agendan och vi har alltid haft stort fokus på att de insatser vi gör ska göra verklig skillnad. Förväntningarna och kraven ökar dock hela tiden från kunder, investerare och medarbetare. För att bli ännu vassare på hållbarhetsområdet och verkligen få fokus på hela ESG-området har vi tagit det strategiska beslutet att förändra organisationen. Inom det nya verksamhetsområdet Hållbara affärer samlar vi funktioner som miljö, inköp, HR, affärsutveckling och strategiska partnerskap. Vi tillför också nya resurser för att öka fokus på styrning och uppföljning av hållbarhetsmål, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Det nya verksamhetsområdet Hållbara affärer kommer ledas av Anna Nambord, som sedan 2013 jobbar som HR- och CSR-chef på Wihlborgs och ingår i koncernledningen:

- Hos våra medarbetare finns redan ett stort kundfokus och ett engagemang kring utveckling av städer och regioner. Vår ambition är nu att bli ännu bättre på att systematisera, utveckla och förmedla dessa värden till våra kunder och andra intressenter. Genom att samla expertis och lyfta dessa frågor i fler forum är jag övertygad om att vi får bättre effekt i vårt arbete, säger Anna Nambord.

- Vi måste leva som vi lär. Hållbarhet är en viktig kulturfråga där vi alla har ett individuellt ansvar. Därför är detta ett område där det gäller att kunna kombinera kunskap med förmåga att driva kultur- och förändringsarbete, det är Anna helt rätt person för, säger Ulrika Hallengren.