Granulatfällor ska rensa mikroplast från Stockholms vatten

Idrottsborgarråd Karin Ernlund (C) inspekterar en granulatfälla vid Hammarbyhöjdens bollplan. Med en grönblå miljonsatsning ska 50 idrottsanläggningar förses med granulatfällor under 2020 för att minska mikroplaster i Stockholms vatten. Foto: C

Av Stockholms 104 konstgräsplaner är 94 konstgräsplaner belagda med plast-och gummikorn som kallas granulat. Det finns en stor risk att mikroplasten lämnar konstgräsplanerna och hamnar i närliggande dagvattenbrunnar för att vidare rinna ut i Stockholms vatten. Nu satsar den grönblå majoriteten fyra miljoner kronor på att investera i smarta fällor samla upp granulatet och minska mikroplasten i vattnet.

På konstgräsplanerna ligger ett lager mikroplast, granulat, som med fotbollsspelares utrustning, kontinuerlig grovrengörning eller snöröjning av planerna, hamnar granulatet utanför planerna och kan sköljas ut i naturen eller ner i gatubrunnarna.

– Det här är en viktig åtgärd som vi som kommun kan göra för att minska mängden mikroplast i våra vattendrag, säger idrottsborgarråd Karin Ernlund (C).

I dagsläget har 14 anläggningar installerat granulatfällor – bland annat Hammarbyhöjdens bollplan – varav åtta tillkom under förra året. Med den nya satsningen på fyra miljoner kronor kommer omkring ytterligare 50 idrottsanläggningar att kunna installera granulatfällor i omkringliggande dagvattenbrunnar, där granulaten som fastnar i fällorna dessutom kan återföras till konstgräsplanerna.

– Hälften av pengarna kommer att gå till installation av fällorna och den andra hälften åt underhåll av dem. Vi har en teknik där vi renar och separerar plasten från allt annat som spolas ner i brunnen. På så vis kan vi återanvända granulaten, som kostar omkring 13 till 16 000 kronor och det går åt närmare 60 stycken för en konstgräsplan.

Granulatfällor är ett sätt att upprätthålla tillgängligheten på idrottsanläggningar med hög utnyttjandefrekvens på ett miljösmart sätt och under året kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att minska konstgräsplanernas miljöpåverkan.

– Idrottsförvaltningen ställer nu också tuffare krav på leverantörer, så gummit som används i framtiden ska vara 100 procent återvinningsbart. Dessutom kommer anläggningarna att utrustas med sko- och klädborstar och skyltar som hänvisar till att borsta av sig granulatet samt förvaringslådor för att lagra det insamlade granulatet tills det ska återanvändas, avslutar Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd i Stockholm Stad.