Skogens tillväxt kan öka med 20 procent enligt rapport

Tillväxten i den svenska skogen kan öka med 20 procent till 2050 och därmed ge mer förnyelsebar råvara till ett fossilfritt och klimatsmart samhälle, enligt en ny rapport.

– Rapporten är mycket viktig. En ökad skogsproduktion är en nyckel för att vi ska kunna motverka klimatförändringarna samtidigt som det skapar jobb och utveckling för landsbygden, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Rapporten presenterar 88 åtgärdsförslag för en ökad hållbar skogsproduktion. Rapporten har tagits fram i en samverkansprocess ledd av Skogsstyrelsen, där LRF Skogsägarna har medverkat.

Rapportens 88 förslag på åtgärder ger viktig kunskap till de skogsägare som är intresserade av att öka sin skogsproduktion och producera mer förnyelsebar råvara. En viktig utgångspunkt är att åtgärdsförslagen utgår från den enskilde skogsägarens egna mål med sin skog.

– Nu ser vi fram emot att myndigheter och skogsbruket gemensamt ska jobba för att föra ut denna kunskap och verka för att förslagen genomförs, säger Sofia Backéus, LRF Skogsägarnas expert på skogsskötsel och klimat.

 Läs mer och hitta rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” här: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/88-atgarder-ska-oka-tillvaxten-i-skogen-med-20-procent/