Delar ut stipendier till entreprenörer

2019 års entreprenörsstipendiater vid ceremonin under Sveriges Innovationsriksdag i Karlskrona. Foto: Sisp

Sveriges inkubatorer och science parks är högskolenära innovationsmiljöer där akademi och näringsliv samverkar och företag startas och växer. Idag har dessa regionala mötesplatser 5 000 företag med fler än 70 000 sysselsatta.

Sedan 2015 samarbetar stiftelsen ÅForsk med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP, för att hitta de vassaste entreprenörerna till ÅForsks åtråvärda Entreprenörsstipendium. Nu öppnar ansökningsperioden och entreprenörer från det akademinära ekosystemet för innovation i hela Sverige kan söka. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns den 22 april under Sveriges Innovationsriksdag 2020 i Skellefteå och tilldelas under högtidliga former 200 000 kronor vardera.

– ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. Den rikstäckande struktur av innovationsmiljöer som SISP:s medlemmar utgör ger oss en större möjlighet att stötta några av Sveriges mest lovande entreprenörer och framtida företag. Stipendiet om 200 000 kronor syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé men vi vill också bidra till ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta. I år lyfter vi särskilt vårt mål att minst hälften av de nominerade också ska vara kvinnor, säger Anders Snell, verkställande ledamot på ÅForsk.