Samverkansprojekt ska kartlägga utsläppen av mikroplast

Anette Johansson,tvättprocessexpert på The Research Hub by Electrolux Professional.

MinShed startades i juni 2018 för att kartlägga utsläpp av mikroplast från textilindustrin. Projektet är ett samarbete mellan företag, lärosäten och forskningsinstitut såsom Ikea, H&M och Textilhögskolan i Borås. Electrolux Professional och initiativet The Research Hub deltar också, där en del av forskningen bedrivs på det levande forskningslabbet HSB Living Lab.

Forskning har fastställt att mikroplast är ett växande problem för vår miljö. Det som däremot inte är helt känt är hur mikroplast egentligen kommer ut i naturen och vilken roll tvättprocessen av textilier spelar i sammanhanget. Sommaren 2018 startade därför Rise Research Institute of Sweden projektet MinShed, finansierat av forskningsrådet FORMAS. Projektet sammanför textilindustrin med forskningsinstitut, universitet och andra företag för att kartlägga utsläppen och tillsammans komma fram till olika innovativa lösningar. Anette Johansson arbetar som tvättprocessexpert på Electrolux Professionals utvecklingsavdelning och berättar att hennes främsta uppgift är att kartlägga tvättprocessens roll.

– Textilindustrin tittar i första hand på vilka material som släpper ifrån sig mikroplast och vi försöker hitta lösningar i tvättprocessen. Sedan starten har vi hunnit lära oss mycket om ett väldigt komplext ämne. Målet är framför allt att vi ska få mer kunskap om mikroplast för att kunna kartlägga nya lösningar, säger Anette Johansson.

Hållbarhet är en hjärtefråga

Hållbarhetsfrågor ligger Electrolux Professional varmt om hjärtat, varför projektet med mikroplaster är extra viktigt för företaget. Via initiativet The Research Hub by Electrolux Professional bedrivs forskning i samverkan med universitet, forskningsinstitut och företag. Till mikroplastprojektet har en rad akademiska arbeten från studenter på The Research Hubs partneruniversitet redovisats, med målet att tillföra nya infallsvinklar och analyser för att bekräfta resultat. En del av forskningen bedrivs dessutom på det levande forskningslabbet HSB Living Lab på Chalmers campus i Göteborg.

– Även om forskningen hittills visar att tvättprocessen är en förhållandevis liten del i det stora hela, vill vi göra vårt bästa för att minska utsläppen, avslutar Anette Johansson.