Recirkulering av pallar – för miljöns skull

foto Isover

Återanvändning av engångspall

Som en del av ISOVERs hållbarhetsarbete har under flera år erbjudits hämtning av pall för återanvändning, men det har hittills varit begränsat till vissa delar av industrin. För att ytterligare öka cirkulariteten och minska den totala miljöpåverkan utökas nu tjänsten till att omfatta samtliga pallar. Engångspallar går faktiskt att återanvända upp till tre gånger. ISOVER hämtar pallarna i samband med leveranser utan kostnad, förutsatt att det är hela stuvar om 20 pall, att de är rättvända, hela och rena. Hämtningen bokas hos ISOVERs Kundservice. 

Förutsättningar för hämtning utan kostnad:

  • Hel stuv om 20 pall
  • Hela
  • Rena
  • Rättvända
  • Fria från röta

I annat fall utgår en kostnad för bortforslingen.