Finländskt raffinaderi ska förädla överskottsmaterial till biobränsle och bioplast

Produkterna från raffinaderiet ska bland annat kunna ersätta drivmedel som i dag tillverkas av olja. Foto: Press-Europeiska Unionen

Stadsraffinaderiet som planeras till finländska Nordsjö öster om Helsingfors, har fått stöd från landets Arbets- och näringsministeriet.

Helsingfors energibolag Helen planerar tillsammans med koncernen Lassila & Tikanoja och forskningscentralen VTT ett raffinaderi som bland annat ska förädla överskottsmaterial till biobränsle och bioplast. Nyligen tog projektet ett steg framåt då det beviljades stöd.

Stödet ligger på 7,9 miljoner euro. Om allt går enligt planerna inleds verksamheten 2022, då med en kapacitet på fem megawatt. Effekten kan justeras uppåt efter att produktionen har inletts, och 2030 räknar parterna med att effektivt kunna återanvända material.

– Stadsraffinaderiet för återvinningen och den cirkulära ekonomin till en ny nivå. Den kommande anläggningen ska tillverka råvaror, kemikalier och näringsämnen med hög förädlingsgrad och på så sätt göra materialkretsloppet effektivare, sade PR-direktören Jorma Mikkonen på Lassila & Tikanoja i ett pressmeddelande.

Tekniken som kommer att användas är förgasning, vilket betyder att man kan binda kolet från råvarorna i nya produkter. Produkterna ska bland annat kunna ersätta till exempel drivmedel som i dag tillverkas av olja.

Dessutom är en biprodukt från processen värme som kan användas för att värma bostäder.

– Vi är mycket glada över att Helen har fått stöd för investeringen i Stadsraffinaderiet. Detta ger en stark samhällssignal om att dessa typer av cirkulärekonomiska projekt behövs och att vi är på rätt väg, säger direktör Maiju Westergren på Helen.

Två andra demonstrationsprojekt för förnybar energi fick också investeringsstöd.

Lounavoima bygger ett energilager för fjärrvärmenätet i Salo. Värmen kommer att lagras i berggrunden, och för ändamålet grävs sex stycken 2–3 kilometer djupa brunnar. Sammanlagt får projektet ett stöd på knappt tre miljoner euro.

I Hangö bygger Adven den första storskaliga biogasanläggningen i Finland. Anläggningen som använder kväverikt slam från enzymindustrin tilldelades ett stöd på drygt 2,3 miljoner euro.