Climeon i samarbete med Geo40

Fotograf: Geo40.

Climeon meddelar att man går in i samarbete med det nyzeeländska bolaget Geo40 för att utvinna värdefulla mineraler och öka den geotermiska elproduktionen.

Samarbetet ska stärka båda bolagens erbjudanden inom geotermi, som utvinner mineraler på ett hållbart sätt och öppnar upp ett nytt område inom geotermisk kraftproduktion för Climeon, återvinning av spillvärme från befintliga kraftverk.          

Climeon har ingått ett samarbetsavtal med det nyzeeländska bolaget Geo40 som utvinner mineraler ur geotermiskt vatten för att stärka bolagens erbjudanden inom geotermi och möjliggöra en expansion till återvinning av spillvärme från befintliga geotermiska kraftverk, så kallade bottoming cycles. Bolagen kommer att arbeta tillsammans för att etablera ett första kraftverk under 2020 där Geo40s teknik för mineralutvinning kombineras med Climeons Heat Power-moduler.

Geo40 har utvecklat en teknik för att extrahera kisel och andra mineraler ur geotermiskt vatten, främst från det varma spillvattnet som återstår efter geotermisk elproduktion på höga temperaturer. Kisel i spillvattnet orsakar avlagringar i kraftverkets rör och brunnar samt begränsar värmen som kan utvinnas och användas för kraftproduktion. Genom att utvinna och extrahera kisel och andra värdefulla mineraler så som litium sänker Geo40s teknik driftskostnaderna för geotermiska kraftverk, samtidigt som de producerar mineraler på ett hållbart sätt. Det filtrerade vattnet som kommer ut ur Geo40s applikation kan sedan användas i Climeons Heat Power-moduler för att producera grön el och öka kraftproduktionen i geotermiska kraftverk. Att kombinera de båda bolagens teknologier öppnar upp flertalet möjligheter globalt, framförallt inom återvinning av spillvärme från befintliga geotermiska kraftverk, så kallade bottoming cycles.