Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 4-2019

KSLA Nytt & Noterat 4-2019

Ur innehållet:

KSLA:s inspel till forskningspropositionen
”Djärv forskning och innovation behövs för att utveckla de gröna näringarna!” Forskningsminister Matilda Ernkrans tog emot inspelet i oktober.

Jordbrukets klimatanpassning – stafettpinnen har gått vidare
KSLA:s kommitté för jordbrukets klimatanpassning har summerat sina erfarenheter i en rapport och lämnat över till SLU:s plattform Future Food.

Markberedning och hållbar skogsföryngring
Markberedning behövs – men hur mycket åverkan får och bör man göra? Det diskuterades vid ett KSLA-seminarium under hösten.

Georg och Greta Borgströms pris
KSLA delar ut olika priser, många vars ursprung är höljt i dunkel. Georg Borgström är mannen bakom det fina pris som rör livsmedelsförsörjning.

Borgströms arealer spökar än
Björn-Olof Linnér är vår största kännare av Georg Borgström. Han presenterar ”den viktigaste svensken i världen”.

Minska din klimatpåverkan med Climate Climber
Årets Caseutmaning handlade om datahantering som hjälp att göra medvetna val. Juryns favoritbidrag i sammandrag.

Akademiens priser och belöningar 2020, akademiens nya ledamöter och akademiens nya presespar.

Och mer – trevlig läsning!

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt.

Nr 4-2019 finns att hämta som pdf här:
https://www.ksla.se/publikationer/ksla-nytt-och-noterat/ksla-nytt-noterat-4-2019/