LKAB avbryter Ragn-Sellssamarbete kring gruvavfall

Foto: Sgtred/Wikimedia Commons

Förstudien för LKAB:s projekt, som ska industrialisera en process där kritiska råmaterial som fosfor och sällsynta jordartsmetaller utvinns ur gruvavfall, går nu vidare med nya samarbetsparter.

 

Från projektstarten 2018 har LKAB samarbetat med Easymining, ett dotterbolag till Ragn-Sells för att utvärdera möjligheten att industrialisera deras patenterade teknik för utvinning av fosfor. Det avtal som har reglerat samarbetet avslutas av LKAB.

 

– Vi går nu vidare i utvecklingsarbetet och engagerar ett antal möjliga partners nationellt och internationellt för att utvärdera samtliga processer som vi har bedömt som intressanta och framkomliga vägar. Vi har alltjämt fokus på att utveckla en process för LKAB:s materialåtervinning som är energieffektiv, redo för industrialisering och som producerar rena och högkvalitativa produkter, säger Leif Boström, direktör för Division Specialprodukter på LKAB, i ett pressmeddelande.

 

De produktionstekniker som nu utvärderas används redan i pågående industriella processer eller kräver mindre del nyutveckling, vilket troligen innebär att de kan industrialiseras i snabb takt. Efter avslutad förstudie övergår projektet till förprojektering som ska utgöra grund för ett investeringsbeslut.

 

Produktionen och förädlingen kommer att ske i två steg. Flotation och produktion av Apatitkoncentrat kommer att ske i direkt anslutning till befintlig järnmalmsproduktion i Malmberget och Kiruna. Koncentratet fraktas därefter med järnväg till en kustnära plats nästa steg tar vid, att lösa upp apatit och separera fosfor, sällsynta jordartsmetaller och gips till högkvalitativa och rena produkter.