Skogforsk i samarbete med Kanada

Magnus Thor (till höger), forskningschef på Skogforsk, och Francis Charette, vetenskaplig ledare på FPInnovations, i samband med avsiktsförklaringens undertecknande i Montreal. Foto: FPInnovations

Skogforsk och dess motsvarighet i Kanada, FPInnovations, skriver en avsiktsförklaring om ett nytt femårigt samarbete. Flera projekt omfattas av samarbetet.

- Vi och FP Innovations är gamla bekanta och har samarbetat under lång tid. Nu var det dags att teckna ett nytt femårsavtal som friskats upp med flera nya projekt, säger Magnus Thor, forskningschef på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

 Det är framför allt två forskningsområden som omfattas av avsiktsförklaringen: logistik inklusive fjärrtransporter och terminaler samt automation av skogsmaskiner.

-Vi ser möjligheter till synergier inom de här områdena, säger Magnus Thor.     

Överenskommelsen börjar gälla från och med den 1 januari 2020. Under avtalsperiodens första sex månader ska parterna försöka hitta ytterligare samarbetsområden. Det finns också en ambition om forskarutbyten och om att arrangera gemensamma sessioner på exempelvis internationella skogsseminarier.