Svensk Solenergi stärker upp organisationen och utökar sin verksamhet

Bildkälla: Svensk Solenergi Anne Martinson, ordförande i Svensk Solenergi.

Solenergimarknaden befinner sig i en stark expansionsfas och branschorganisationen Svensk Solenergi, som firar trettioårsjubileum i år, satsar på expandera sin verksamhet genom att bland annat anställa en ny vd som tillträdde den första oktober i år.

Text: Annika Wihlborg

–Solcellsbidraget är en mycket central fråga för oss. Från Svensk Solenergis sida anser vi att bidraget bör fasas ut, men det är viktigt att utfasningen sker successivt. Hela solenergibranschen behöver tydliga besked kring vad som gäller, säger Anne Martinson, ordförande i Svensk Solenergi.

–Regeringens senaste budget ligger i linje med vad vi föreslagit men för att solcellsbidragspengarna ska räcka även 2020 behöver man tillsätta ytterligare medel längre fram. Den nuvarande bidragsnivån på 20 procent ligger fast, men vi har föreslagit en sänkning till 15 procent för att pengarna ska kunna räcka till fler framöver. I dagsläget ser det ut som att alla som ansökt om solcellsbidrag det senaste året kommer att få de pengar de har rätt till, säger Anne Martinson.

Sjunkande prisnivå öppnar upp nya möjligheter

Svensk Solenergi befinner sig i mitt i en spännande expansionsfas. Den 1 oktober tillträdde branschföreningens nya vd, Anna Werner. Hon har en bakgrund från Villaägarnas Riksförbund, där hon bland annat arbetat med frågor som berör energi, vatten och avlopp. Hon har en utbildningsbakgrund inom såväl ekonomi som teknik och kommer förhoppningsvis att bidra till att ta Svensk Solenergis verksamhet in i framtiden. Enligt Anne Martinson befinner sig solenergibranschen mitt i en mycket spännande händelseutveckling för närvarande. Prisnivån på solcellsanläggningar har sjunkit, vilket innebär att de allra flesta typer av solenergiinvesteringar nu är lönsamma. För branschens aktörer öppnar det förstås upp för många nya möjligheter.

–Vi har nu funnits i trettio år. Den 26 november firar vi trettioårsjubileum genom att bland annat arrangera flera seminarier dit alla som är intresserade av solenergifrågor är välkomna. Svensk Solenergi var från början en intresseförening för solenergifrågor, men i takt med att branschen utvecklats har vi i ökad utsträckning axlat rollen som branschförening. Nu säkerställer vi att vi har rätt resurser för att kunna tillgodose branschens behov, säger Anne Martinson.