Ellen MacArthur Foundation och Brambles i samarbete kring nya lösningar för den cirkulära ekonomin

Pressbild: Brambles
Pressbild: Brambles

Brambles, som tillhör det globala CE100-nätverket, vilket leder omställningen till en cirkulär ekonomi, presenterade miljösatsningen Zero Waste World i en Accelerator Workshop för cirkulära lösningar i Stockholm

Stockholm, 16 december, 2019 – Det ledande logistikföretaget Brambles samarbetar med Ellen MacArthur Foundation (EMF), den globala ledaren inom den cirkulära ekonomin, och medverkade i en Acceleration Workshop i Stockholm 4-6 december. Syftet med workshopen är att driva miljöfrågor i linje med de satsningar som görs inom ramen för initiativet Circular Economy 100 (CE100). CE100 gruppen består av företag fokuserade på leda skiftet till en cirkulär ekonomi.

Under temat “Vi som möjliggör den cirkulära ekonomin”, samlade eventet branschledande företag, innovatörer, anslutna nätverk, myndigheter, regioner och städer med det gemensamma målet att bygga cirkulär kapacitet, möta gemensamma utmaningar, diskutera hur målen kan uppnås och sätta ihop pilotaktiviteter försöksmodell för cirkulärt ekonomiskt samarbete på en konkurrensutsatt marknad.

Under workshopen, presenterade Brambles sitt Zero Waste Programme, vilket är en nätverkssatsning för företag som satsar på att skapa smarta och hållbara supply chains, med fokus på att eliminera livsmedelsspill och minska ineffektiva transporter. Andra företag som deltog i sessionerna var H&M, Unilever, Phillips, Google och Teleplan.

Brambles deltog också i rundabordssamtal med fokus på att möjliggörara för cirkulär ekonomi. Där presenterade man en metod som hjälper företag att skapa en cirkulär ekonomi på företagsnivå, och hur man ser till att använda produkter och material effektivt genom att redan i designfasen eliminera framtida avfall och utsläpp. Som pionjär inom området var Brambles också inbjudna till ett rundabordssamtal med fokus på smarta och återanvändbara paketeringslösningar.

“Samtidigt som fokus ofta är på konsumentvanor, städer, materialspill, fossil energi och smarta förpackningar , måste vi också vara noga med att hantera den betydande påverkan som försörjningskedjan har på miljön, säger Marianne Richeux, ansvarig för Brambles Zero Waste World. ”Våra plattformar delas och återanvänds av 50 000 olika användare inom fordonsindustrin och FMCG och täcker hela försörjningskedjan från råmaterial till konsument. Detta så kallade poolingsystem eliminerar avfall och hjälper kunderna att skapa sina egna cirkulära system”.

Annette Lendal, EMF Senior Research Analyst, som överser stiftelsens arbete inom återanvändbara förpackningar och deras fördelar säger, ”De nuvarande linjära systemen fungerar inte längre för företag, människor eller vår omvärld. Vi använder onödigt mycket naturresurser från jorden och gör produkter, vilka vi använder och när vi inte behöver dem mer så slängs de. Med den cirkulära ekonomin, kan vi designa bort avfall och utsläpp och hålla produkterna och materialet i användning och återskapa naturliga system,” tillade hon.

Brambles har varit en medlem av stiftelsens CE100 sedan 2015. Ellen MacArthur Stiftelsen tror att de flesta globala bolagen inser att en modell för cirkulär ekonomi är avgörande för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. För att lyckas krävs en hel del arbete, men seriösa spelare har insett att det är nödvändigt för att tillsammans kunna skapa nya marknader.

Om Ellen MacArthur Foundation

EMF lanserades 2010 för att snabba på övergången till en cirkulär ekonomi. Sedan den skapades har välgörenhetsstiftelsen kommit att bli en global thought leader, som har satt den cirkulära ekonomin på agendan för beslutsfattare inom företag, regeringar och inom den akademiska världen. Circular Economy 100 (CE100) ger möjlighet att dela erfarenheter och bygga nya samarbeten. För mer information, se gärna www.ellenmacarthurfoundation.org

Om Brambles

Brambles hjälper till att förflytta fler varor till fler människor, på fler platser än någon annan organisation på jorden. Dess pallar och containrar utgör den osynliga ryggraden i den globala försörjningskedjan och världens största varumärken vänder sig till Brambles för att hjälpa dem att transportera sina varor mer effektivt, hållbart och säkert. Som pionjärer inom delningsekonomin skapade Brambles ett av världens mest hållbara logistikföretag genom delning och återanvändning av dess plattformar enligt en modell som kallas 'pooling'. Brambles arbetar framförallt med snabbrörliga konsumtionsvaror (t.ex. torrmat, livsmedel och hälso- och sjukvård), färskvaror, drycker, detaljhandel och tillverkningsindustri. Koncernen sysselsätter cirka 11 000 personer och äger cirka 330 miljoner pallar, lådor och containrar genom ett nätverk med mer än 750 servicecenter. Brambles är verksamt i cirka 60 länder med sina största verksamheter i Nordamerika och Västeuropa. För mer information, besök www.brambles.com