Solceller på spray

Jayan Thomas från University of Central Florida har tillsamman med sina kollegor använt artificiell intelligens för att optimera de material som används för att göra perovskitsolceller. Foto: University of Central Florida

Med hjälp av artificiell intelligens skulle amerikanska forskare kunna göra det möjligt att spraya broar, hus och skyskrapor med ett material som fångar in solljus och omvandlar det till elektricitet som kan matas ut på elnätet.

De så kallade perovskitmaterial som används för att omvandla solljus till elektricitet i perovskitsolceller erbjuder stor flexibilitet och skulle till exempel kunna sprayas på broar, hus och skyskrapor, men forskarna lägger mycket tid på att hitta rätt recept för att göra perovskitmaterial som har alla de egenskaper man är ute efter.

En grupp forskare vid University of Central Florida i USA har nu använt artificiell intelligens för att analysera information från mer än 2 000 forskningsrapporter om perovskitmaterial och förutsäga vilka perovskitrecept som skulle fungera bäst.

- Våra resultat demonstrerar att maskininlärningsverktyg kan användas för att skapa perovskitmaterial och undersöka fysiken bakom att utveckla mycket effektiva perovskitsolceller, säger Jayan Thomas från University of Central Florida.

Om deras modell bär frukt menar forskarna att solceller på spray kan bli verklighet inom vår livstid.