"Frustrerande att materialsubstitution saknas i European Green Deal"

Bild: Skogsindustrierna

En strategi för tillväxt och omställning för Europa – så presenterade Ursula von der Leyen EU-kommissionens European Green Deal. Om det är avsikten med strategin menar Skogsindustrierna att kommissionen behöver få en helhetsbild av skogens och skogsprodukters viktiga bidrag.

 

Programförklaringen för European Green Deal saknar ett tillräckligt brett synsätt om hur vi behöver ställa om samhället. Utöver energianvändningen krävs även ett skifte från fossila till förnybara produkter, menar Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas Brysselkontor:

 

– Det är frustrerande att materialsubstitution inte har någon plats i programförklaringen, trots att alla vet att Europa behöver ställa om sin materialanvändning, inte enbart sin energianvändning. När kommissionen lyfter behovet av ett ökat byggande och renoverande av klimatskäl borde de samtidigt trycka på behovet av en ökad användning av trä som material. Risken är annars uppenbar för ökade utsläpp från byggsektorn.

 

Kommissionen intar med European Green Deal en offensiv och ambitiös hållning i klimatfrågan.

 

– Det är tydligt att klimatfrågan kommer dominera arbetet i Bryssel de närmaste fem åren. Det handlar om en klimatlag för att Europa ska nå nettonollutsläpp senast 2050. Med stor sannolikhet kommer också klimat- och energimålen för 2030 att höjas. Europa vill ta täten med höga ambitioner i fråga om biologisk mångfald och en förnyad handlingsplan för att ytterligare göra ekonomin cirkulär. En ny industristrategi ska säkerställa att vi har en industri i Europa som bidrar till omställningen och klarar den globala konkurrensen, säger Anna Holmberg.