Vasabo konverterar bensinbilar till gasbilar

Gasbil i verkstad. Foto: Miljöfordon

Finländaren Sören Hedvik i Vasa vill hitta bilägare som kunde tänka sig att konvertera sina bensinbilar till gasbilar.

Sören Hedvik har startat ett initiativ på Facebook för att hitta bilägare som tillsammans med honom vill konvertera sina bensinbilar till gasbilar, skriver nyhetssajten Svenska Yle.

Fordonsgas är samlingsnamnet för det drivmedel som används i gasfordon. Fordonsgas består av biogas och naturgas i varierande blandning. Andelen biogas i fordonsgasen är nu runt 70 procent, med stora lokala variationer. Det finns också möjligheter att tanka 100 procent biogas, det vill säga att det går att köra fossilfritt med gasbil.

Responsen har varit positiv. I hela landet har knappt 200 personer nappat på finländska statens konverteringsstöd på 1 000 euro.

Sören Hedvik är inne på sin tredje fabrikstillverkade gasbil. För honom är det en ideologisk fråga att köra gasbil och att dessutom kunna tanka den med lokalproducerad biogas.

Härnäst vill han konvertera en bensinbil till gasbil, men han vill också få med andra likasinnade. Därför har han startat en kampanj på Facebook där han efterlyser folk som är intresserade av att byta till gasdrift.

- Folk får skriva in vad de har för bilmodell och så försöker vi göra en gemensam satsning. Genom att göra flera konverteringar på samma bilmodell samtidigt tycker man ju att man skulle få till stånd volymfördelar så att man skulle få ner det ursprungliga priset. Det är grundtanken med inlägget, säger Sören Hedvik, som till vardags arbetar på Wärtsilä.

Hedvik har redan varit i kontakt med en bilverkstad i Vasa och hört sig för om att konvertera bilen till gasdrift.

- Jag fick känslan av att man ska vara ganska engagerad för att få till stånd en gaskonvertering som privatperson. Man ska fara och visa upp bilen eftersom konverteringen skräddarsys. Man ska mäta och kolla vad som passar i bilen, säger han till Svenska Yle.

Hedvik hoppas därför att det ska underlätta om man samlar ihop flera bilister med samma bilmodell.

I två år till betalar staten ut ett konverteringsstöd på 1 000 euro för den som konverterar sin bensinbil till gasbil. Men än så länge är det inte så många som nappat på erbjudandet.

Hittills har knappt 200 personer lyft konverteringsstödet, säger man vid Finlands Transport- och kommunikationsverk. År 2018 lyfte 102 personer stödet och fram till slutet av september i år hade 96 personer lyft stödet.

På Stormossen i Kvevlax finns en av två tankningsstationer för biogas i Österbotten. Konverterade gasbilar är ingen vanlig syn här, säger Leif Åkers, utan de flesta som har gasbil har köpt den fabrikstillverkad.

Stormossen producerar idag biogas som räcker till för 5 000 tankningar i månaden. I dag används ändå bara tio procent av den kapaciteten, det vill säga man har ungefär 500 tankningar per månad.

Biogas är ett förnybart bränsle som ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än bensin och diesel. Biogas kan utvinnas genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Klimatnyttan med biogas blir därför väldigt stor och till och med bli över 100 procent eftersom det inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.