Viking Line minskar CO2-utsläppen med cirka 4 000 ton per år

Tar tillvara spillvärmen från motorerna för att generera elektricitet. Foto: Viking Line

Viking Line bygger just nu fartyget Viking Glory, som kommer att vara ett av världens mest klimatsmarta fartyg när det sätts i trafik 2021. Fartyget ska rustas med flera tekniska innovationer, där Viking Line bland annat samarbetar med svenska cleantechföretaget Climeon för att minska fartygets klimatpåverkan. Climeons system beräknas minska CO2-utsläppen med cirka 4 000 ton per år.

Viking Lines nya fartyg Viking Glory byggs för närvarande i Xiamen i Kina. Fartyget kommer att utrustas med flera tekniska innovationer för att minska utsläpp och klimatpåverkan, bland annat med system utvecklat av svenska cleantechföretaget Climeon.

Climeons Heat Power System tar till vara spillvärmen från motorerna och använder det till att dels värma upp fartyget, men också för att generera ren elektricitet. Dessutom kommer Viking Line att bli först ut i världen med att installera Climeons ångturbiner som tar till vara spillvärme från gaser som bildas i förbränningsprocessen. Sammanlagt beräknas Heat Power-modulerna och ångturbinerna minska CO2-utsläppen med minst 4 000 ton per år.Ångturbinerna tas i ett första skede i bruk på Viking Glory, men kommer att utvärderas för att eventuellt installeras på Viking Lines övriga sex fartyg i framtiden.

– Vi är väldigt stolta över det förtroende som vi fått av Viking Line och att de väljer att fortsätta vara en pionjär inom energieffektivitet i marinindustrin genom att installera både Heat Power-moduler och ångturbiner från Climeon. Varje enhet kan att producera upp till 150 kW, vilket kan jämföras med den mängd elektricitet som behövs för att ladda 250 000 mobiltelefoner om dagen. Vårt estimat är att Viking Glory minskar sina CO2 utsläpp med cirka 4 000 ton per år genom vår nya lösning, säger Thomas Öström, vd för Climeon.