Ovako lanserar CO2-kalkylator

Foto: Ovako

Ovako kan nu tillhandahålla det specifika koldioxidavtrycket från var och en av sina produkter genom Carbon Calculator, en ny service som hjälper kunderna att få hela bilden av koldioxidavtrycket för de produkter de köper. 

– Våra kunder vill i allt högre grad kunna visa på att de gör ansvarsfulla inköp. Därför är vi mycket glada över att kunna förse dem med siffror för koldioxidavtrycket för våra produkter, säger Katarina Hundermark, chef för hållbarhet och säkerhet Ovako Group.

Företaget har redan upprättat klimatdeklarationer för alla sina varmvalsade stänger med hjälp av det svenska forskningsinstitutet RISE.

– En livscykelbedömning av Ovako-stål visar att dess koldioxidutsläpp är betydligt lägre än det globala genomsnittet för företag som producerar valsade stålprodukter, säger Mats Zackrisson, Senior Researcher in environmental management and life cycle assessment vid RISE.

Med hjälp av Carbon Calculator och noggrann övervakning av varje steg i produktionen och transporten av dess varmvalsade stänger, beräknar Ovako kolavtrycket för varje produkt i kg CO2 (koldioxid) per ton stål. Denna siffra ska göra det möjligt för kunderna att jämföra produkter, såväl som att förse sina egna kunder med nödvändig data för att kunna jämföra leverantörer.