Skånsk skogsstrategi lanseras

Nyligen öppnad webbplatsen skanskskogsstrategi.se, ett första steg till en skånsk skogsstrategi. Själva strategin släpps i maj 2020.

– Vi har valt att använda den digitala möjligheten som huvudkanal. På så sätt får strategin ett aktualitetsvärde och kommer att kunna användas för att driva processer och vara en bas för dialog och nätverksbyggande, säger Ann Marke, LRF Skåne och styrgruppens ordförande.

Bakom Skånsk skogsstrategi stårLRF Skåne, Skogforsk, Södra skogsägarna, Naturskyddsföreningen i Skåne, SLU – Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen Skåne

– Det stod tidigt klart att om vi skulle kunna ta fram en verkningsfull regional strategi, kopplad till det nationella skogsprogrammet behövde vi göra en gemensam kraftsamling. Något som också de välbesökta stormöten som vi hållit under hösten vittnat om, säger Ann Marke.

Den fullständiga versionen av strategin släpps i maj 2020 med tillhörande handlingsplan för insatser och aktiviteter.

– Ambitionen är ett långsiktigt värdeskapande för den skånska skogen utifrån våra fyra huvudområden: innovation, miljö, produktion och rekreation. Här kommer den digitala plattformen fortsättningsvis att vara ett centralt verktyg för insatsernas och aktiviteternas genomförande.

Här hittar du den nya webbplatsen: www.skanskskogsstrategi.se