​14 kommuner och regioner har beviljats mer än 1 miljard i Gröna lån

Många av de projekt som Kalmar kommun finansierat med Gröna lån avser nybyggnation av bostäder i Kalmarhems regi. Bildcollaget avser bostäder i områdena Ljusstaden och Skärgårdsstaden samt studenbostäder i kvarteret Månstenen. Foto:Kalmarhem /Kommuninvest mynewsdesk

14 investeringsprojekt i Kalmar kommun har hittills beviljats 1,1 mdkr i Gröna lån. Flera avser bostäder i Kalmarhems regi.

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Det fortsatt stora investeringarna i gröna projekt gör att allt fler kommuner och regioner väljer att finansiera sina projekt med Gröna lån från Kommuninvest. 

Kalmar kommun är en av de 14 kommuner som beviljats mer än 1 miljard kronor i Gröna lån. F.n finansierar man 16 investeringsprojekt inom sex olika projektkategorier med Gröna lån. Enligt Maria Björkman, ekonomidirektör på Kalmar kommun, har klimat- och miljöfrågorna aldrig varit viktigare och behovet av förändring är stort.

- Som kommun har vi ett stort ansvar att agera och driva ett omfattande klimat- och miljöarbete, och där är investeringar en viktig del. I grund och botten handlar det om att hushålla med miljömässiga och sociala såväl som ekonomiska resurser.

Kommunfullmäktige i Kalmar har beslutat att de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska vara vägledande för hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen.Maria Björkman lyfter fram vikten av energieffektivisering.

- Att övergå till förnybar energi räcker inte, vi måste också använda energin smart. Kommunens stora energitjänsteprojekt, där vi hittills minskat energianvändningen med cirka 20 procent i hälften av kommunens fastighetsbestånd, finansieras delvis med Gröna lån. Det är bra för både miljö och ekonomi och bidrar till vårt mål om kostnadseffektiv och hållbar finansiering.

I tabell nedan redovisas de 14 kommuner och regioner som beviljats mer än 1 miljard kronor i Gröna lån. Totalt omfattar den 101 gröna investeringsprojekt med totalt 27,6 miljarder kronor i beviljade Gröna lån. Det minsta projektet är på 250 000 kr, avseende renovering och energieffektivisering i Kalmar. Det största, på 3,1 miljarder kr avser uppförande av en ny sjukhusbyggnad i Eskilstuna för Region Sörmland.

I slutet av oktober 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner. Totalt hade 59,9 miljarder kronor beviljats, varav 37,7 miljarder kronor hade utbetalts.

Kommun/RegionBeviljat beloppAntal projekt

Region Sörmland4 571 200 0004

Skellefteå3 287 238 91814

Borås3 000 000 0002

Skövde2 185 119 00015

Kristianstad1 921 000 00011

Trollhättan1 820 940 00011

Region Värmland1 774 000 0002

Umeå1 771 500 0007

Luleå1 600 000 0002

Lidköping1 441 700 00014

Region Västerbotten1 117 600 0001

Kalmar1 104 659 55816

Botkyrka1 010 000 0001

Uppsala1 000 000 0001

Totalt27 604 957 476101

 

För mer information