Sveaskog delägare i SunCarbon AB

Foto: Sveaskog

Start-up-företaget SunCarbon har tagit fram en teknik som kan ersätta fossilolja med ligninolja. Lignin finns som restprodukt vid cellulosatillverkning.

Sveaskog tror så mycket på tekniken att de gått in som delägare i bolaget.

Världsunik teknik som kan ersätta fossil olja. Det svenska företaget SunCarbon AB står bakom konceptet, som kan bli en del i målet att omvandla Sverige till en bioekonomi. Med det i åtanke gick Sveaskog in som delägare.

Enligt Sveaskog är SunCarbons teknik och process för att både utvinna och förädla ligninet på samma gång världsunika.

SunCarbon uppskattar att om tio av Sveriges 21 massabruk installerar tekniken skulle Sverige kunna producera mellan 500 000 och en miljon ton ligninolja per år, motsvarande nästan lika många kubikmeter färdigt bränsle eller cirka fem till tio procent av Sveriges totala drivmedelsförbrukning.