Vätgasdrift för brittiska järnvägen utreds

HydroFLEX, Storbritanniens första vätgaståg, har testats redan på en av landets stambanor. Foto: Porterbrook

Rail Safety and Standards Board (RSSB) har gett Arup i uppdrag att undersöka vätgasdrift tåg på Storbritanniens stambanor.

Översynen syftar till att upprätta ett operativt koncept på hög nivå, med hänsyn till alla relevanta operativa risker och skyldigheter. Avsikten är att skapa ett hållbart regelverk.

Detta kommer efter att den brittiska regeringen tillkännagav beslutet om avskaffande av alla dieseldrivna tåg fram till 2050.

Förutom vätgas innehåller de låga koldioxidalternativen till diesel även satsning på tåg som färdas längs elektrifierade sträckor och batteridrivna tåg.

För att utföra uppgiften vill Arup arbeta nära med tillsynsmyndigheter, ägare och tillverkare av rullande materiel och tågoperatörer för att finna specifika lösningar för vätgasdrivna tåg, från design till drift och inhämta kunskaper om eventuella säkerhetsrisker.

Studien ska slutföras i februari 2020. Man vill därför bestämma vilken standardiseringsnivå som krävs inom landets hela järnvägssystem. Därigenom kan leverantörskedjans specifika roll klarläggas ur ett säkerhets- och kompatibilitetsperspektiv.

Genom granskningen vill man undersöka vätgasens lämplighet för det brittiska järnvägsnätet, så att även Storbritannien kan följa de andra europeiska länderna som redan använder vätgasdrivna tåg.