Northvolts storskaliga batterifabrik i Skellefteå är en jättesatsning för grön energi

Bildkälla: Northvolt Den nya fabriken i Skellefteå kommer att sysselsätta drygt 2500 personer.
Bildkälla: Northvolt Byggstarten föregicks av omfattande mark- och infrastrukturarbeten.

Text: Annika Wihlborg

 

Det svenska innovations- och teknikbolaget Northvolt planerar att dra igång svensk batteritillverkning och investerar därför stort i två svenska produktions- och utvecklingsanläggningar. I Skellefteå byggs en fabrik som ska tillverka batterier för den globala marknadens behov.

 

Northvolts vision är att möjliggöra elektrifiering av den europeiska fordonsflottan samt att vara en nyckelspelare i Europas omställning till en fossilfri och batteridriven fordonsflotta. Northvolt planerar därför att dra igång storskalig tillverkning av litiumjonceller i Skellefteå. Det är Logistic Contractor som bygger Northvolts nya fabrik i Skellefteå. När anläggningen står klar kommer den att vara en av Europas största batterifabriker. På sikt beräknas drygt 2 500 personer arbeta i fabriken. Fabriken blir en storskalig och toppmodern anläggning med en samlad yta på 110 000 kvadratmeter.

 

Står klar i slutet av 2020

 

– Efterfrågan från kunder på hållbara battericeller ökar från dag till dag och vi ser fram emot att sätta igång byggnationen av basbyggnaden till fabriken som ett första steg för att kunna möta det behovet, säger Jan Edgren, Head of Construction på Northvolt.

 

För att skapa rätt förutsättningar för den nya storfabriken föregicks byggstarten av ett gediget arbete med att skapa infrastruktur i form av vägar, VA, el och fiber som drogs fram till byggområdet. Dessutom har ett omfattande markarbete, som bland annat innefattade sprängningar, genomförts. Sommaren 2019 påbörjade Logistic Contractor sitt arbete på plats och i slutet av 2020 räknar man med att fastigheten står klar.

 

 

Faktaruta, Northvolt, nybyggnation av batterifabrik i Skellefteå

Byggherre: Northvolt AB

Totalentreprenör: Logistic Contractor

Omfattning: 110 000 kvadratmeter

Tidsram: Byggstart juni 2019, beräknas stå klar i slutet av 2020

Byggkostnad: 30 miljarder kronor