Ramboll hjälper EU-kommissionen bli klimatneutral

EU-kommissionen ska ha klimatneutral verksamhet 2050. Foto: Ramboll

EU-kommissionen har gett Ramboll i uppdrag att undersöka hur deras organisation kan nå nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Uppdraget genomförs i samarbete med CO2logic, rådgivare till Europaparlamentet och Europeiska Rådet i frågor som rör miljöförvaltning och tillsyn av växthusutsläpp.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag på en långsiktig vision i syfte att nå en välmående, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi i EU. För att vara ledande i arbetet mot klimatförändringar anser kommissionen det minst lika viktigt att applicera visionen på sin egen verksamhet och har därför bett Ramboll att genomföra en studie för att belysa hur de kan nå nollutsläpp av växthusgaser innan 2050.

– Det är spännande och inspirerande för oss att arbeta tillsammans med experter från Ramboll och CO2logic samt engagerade kollegor från många av kommissionens olika generaldirektorat. Vi undersöker alla relevanta områden inklusive byggnader, lunchrum, pendling och affärsresor, för att se vad som kan göras - var utsläpp kan reduceras, hur vi gör det och till vilket pris, säger Artur Runge-Metzger, klimatstrategichef på avdelningen för klimatåtgärder, DG CLIMA.