Ikea investerar för klimatet

Johan Nilsson/TT: Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef, och Torbjörn Lööf, koncernchef vid Inter Ikea Group. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT: Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef på Inter Ikea Group. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT: Torbjörn Lööf, koncernchef vid Inter Ikea Group. Arkivbild.

Beslutet har fattats inför FN:s klimatmöte COP25 som börjar nästa vecka. Investeringen fokuserar på två huvudområden.

Vi investerar drygt två miljarder för att snabba på arbetet kring att bli klimatpositiva till 2030. Den första delen handlar om att minska utsläpp, den andra om att avlägsna och binda koldioxid, säger Torbjörn Lööf, vd Inter Ikea Group.

För att nå upp till målet om att minska utsläppen åtar sig Ikea att vid år 2030 uteslutande använda sig av förnybar energi i produktionen. I dag kommer mer än hälften av Ikeas klimatavtryck från materialen i produkterna och från själva produktionen.

Det görs redan mycket, men det finns en del produktionsprocesser som konsumerar mycket energi. Till exempel metall, glasproduktion och keramik för att nämna några, säger Torbjörn Lööf.

Ikea har ungefär 1 000 direkta leverantörer världen över, fortsätter han.

Sådana här investeringar tar lång tid att få på plats, därför vill vi accelerera arbetet. Vi vill sätta av kapital för att snabba på omställningen tillsammans med dem.

Återplanterar skog

Målet om att avlägsna och binda koldioxid i atmosfären ska nås genom att återplantering av träd i avskogade områden, restaurering av förstörda skogar och etablering av bättre skogsskötselmetoder.

Under många år har vi arbetat med frågorna. Vi har satt ett mål om att all den skog som vi har i våra produkter ska komma från ett hållbart skogsbruk, vara FSC-certifierad eller komma från återvunnen trä. Där ligger vi på ungefär 91 procent i dag. Nu vill vi titta på hur vi kan binda mer koldioxid genom bra skogsskötsel, säger Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef Inter Ikea Group.

Med satsningarna hoppas Ikea bidra till att skydda jordens ekosystem, stärka biologisk mångfald och hejda klimatförändringarna.

Vi vet att vi måste minska utsläppen och avlägsna och binda den koldioxid som redan finns i atmosfären. Vi ser enbart en absolut reduktion som vårt mål, fortsätter hon.

Viss skillnad

En stor utmaning för många aktörer inom detaljhandeln är transporter, som ofta utgör ett stort klimatavtryck. Sedan tidigare har alla långa transporter av varor och gods inom Europa förflyttats från lastbil till järnvägs- och sjötransporter, säger Torbjörn Lööf.

I Europa har vi 42 procent som går på det sättet. Det innebär att vi i Europa har plockat bort 33 000 lastbilar från vägarna. När det gäller transporterna av varor hem till kund arbetar vi med att elektrifiera distributionskedjan.

Produkttransporter mellan leverantörer och varuhus står för ungefär 4 procent av klimatavtrycket, att jämföra med materialen i produkterna och produktionen som utgör drygt hälften.

Det är en viss skillnad, men det betyder naturligtvis inte att vi inte behöver jobba på det också. Det vi nu avsätter pengar till, att minska utsläpp och binda koldioxid, innebär att vi går till roten av det största problemet, säger Lena Pripp-Kovac.