OrganoClick får miljonbidrag utveckling av bindemedel för nonwoven

Ill: OrganoClick

OrganoClick har blivit beviljad 3,7 miljoner kr i bidrag för vidareutveckling av bolagets biobaserade bindemedel för nonwoven för hygien- och vårdapplikationer.

Projektet bedrivs i ett svenskt-finskt konsortium med 3 aktörer från hela värdekedjan inkluderande bindemedelstillverkare (OrganoClick), en nonwoven-tillverkare och en produktägare som tillverkar vård- och hygienprodukter för vården. Projektet finansieras via det svenska strategiska innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten tillsammans med Business Finland för de finska parterna.

Syftet med projektet är att ersätta de plastbaserade bindemedel som idag används i nonwoven-materialet med OrganoClicks biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel.

Under projektet kommer bindemedlen anpassas till nonwoven som används för olika vård- och hygienapplikationer. Därefter kommer fullskalig produktion av nonwoven att genomföras följt av tillverkning av vård- och hygienprodukter. Målet är att färdiga produkter ska vara redo för marknadslansering i slutet av projekttiden.   

– Detta Vinnova-finansierade projekt ger oss möjlighet att accelerera vår utveckling av biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel för avancerade nonwovenapplikationer inom vård och hygien. Våra samarbetspartners i konsortiet ger oss en fantastisk möjlighet att få en djup kännedom om hela värdekedjan samtidigt som vi säkerställer en snabb marknadsintroduktion efter avslutat projekt, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

 

Projektet kommer utföras under 2,5 år med start i december 2019. Den totala projektbudgeten för samtliga parter är ca 18 miljoner kr.