Micro-mobilitet debatterades på årets Hypermotion-mässa i Frankfurt

- Det är inte bar att åka. Vid Hypervision-mässans inomhusbana för e-fordon fanns det rikligt med skyddsutrustning och hjälmar i olika storlekar för den som är rädd för att köra med micro e-fordon. Foto: Markku Björkman
Ingen mobilitetsmässa utan Tesla. Här tillsammans med e-cyklar och laddstolpar. Foto: Markku Björkman

En stor möjlighet för små fordon: mikromobilitet blir allt viktigare i storstadsområden. För de första och sista kilometrarna i synnerhet, små (främst elektriska) fordon som lastcyklar och e-skotrar används i allt större utsträckning i storstäder.

Dessa mini-fordon är utformade för korta avstånd och erbjuder ett utrymmesbesparande, miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till konventionella transportsätt.

På Micro Mobility-kursen i en av Hypermotion-mässans hallar kunde man öva på en ringformad körbana även med monowheels och Segways samt med e-cyklar, lastcyklar och e-scooters.

Vid banan fanns det rikligt med skyddsutrustning och hjälmar i olika storlekar för den som är rädd för att köra med dessa e-fordon.

Mässan fokuserade också på professionell utveckling av kommersiell e-mobilitet.

Kraven som ställs numera på e-ordonsparkens operatörer och chefer fortsätter att växa. Det är lätt att satsa fel. Nu finns ett professionellt utvecklingsprogram på olika språk, som är tillgängligt för de som vill förbättra sin kompetens.

Besökarna kunde använda sina egna smartphones för att kunna koppla till små kunskapsmoduler vid olika stationer i över hela Hypermotions mässområde. Sammantaget utgör de enskilda modulerna ett fullständigt e-lärande program om olika ämnen när det gäller marknadsföring och hantering av professionella e-fordonsflottor.

Klimatneutral händelse

Hypermotion är den första mässan i sitt slag, som är klimatneutral. Det gällde att sätta standarderna för morgondagens rörlighet och logistik. Hypermotion vill spela också en banbrytande roll när det gäller skydda vårt klimat.

Revisorer från den oberoende byrån för CLIMATE EXTENDER genomförde en djupgående analys av alla relevanta aspekter när det gäller att bestämma trafikens effekt på klimatet och beräkna dess CO2-fotavtryck. För att kunna kompensera operativa koldioxidutsläpp tilldelas speciella certifikat för klimatskyddsprojekt som syftar till att uppnå en hållbar minskning av växthusgaser.