Ett AI-verktyg ska bekämpa granbarkborren

Bild: Holmen

Holmen har utvecklat ett AI-verktyg för att bekämpa granbarkborren, som gjort dubbelt så stor skada i svenska skogar 2019 jämfört med 2018.

– Vi har utvecklat en algoritm som med hjälp av främst satellitbilder, kan fjärravläsa skadorna, säger  Ambjörn Forslund, GIS-analytiker.

–  Algoritmen bygger på Artificiell Intelligens. Ju mer information som matas in i algoritmen, desto mer lär den sig och kan leverera ett mer precist resultat.

Verktyget sägs vara en ovärderlig tillgång som redan nu används i Holmen eget markinnehav i region Syd.

– Det tar några veckor från det att barkborrarna angripit ett område till att skadorna syns på satellitbilderna, förklarar Ambjörn. Samtidigt vet vi att vissa skogstyper löper större risk att angripas än andra. Genom att tillföra den typen av information till algoritmen kan den lära sig att känna igen skadorna i ett tidigare skede och identifiera områden som sannolikt kommer att angripas. Det innebär att vi kommer att kunna göra prognoser kring granbarkborrens utbredning. Vi utvärderar verktyget kontinuerligt och ser en stadig utveckling. Förhoppningen är att vi kan förse algoritmen med mer träningsdata framöver för att förbättra den ytterligare.