Första timmertåget till terminalen i Malungsfors

Foto: Fiskarheden

I söndags anlände första timmertåget till nya terminalen i Malungsfors. Det var 1200m3 talltimmer från Gävle som skulle fraktas till Fiskarhedens sågverk för vidareförädling till sågade trävaror.

 

Genom att lastbilstransporter ersätts med tåg minskar användningen av de fossila bränslena på sikt ner till en femtedel.

Olle Larsson är vd på Fiskarheden och initiativtagare till nyöppnade Västerdalsbanan och upprustade virkesterminalen i Malungsfors:

 

-Ett av våra perspektiv förutom hållbarhet är långsiktighet. Vi utvecklar samhället och bygden. Terminalen sysselsätter redan idag under lastning och lossning tre-fyra personer. Mer arbetskraft kan behövas när transportmöjligheterna ökar och vi kan satsa mer på biobränslet.

 

Snart kommer en mätram att sättas upp med kameror och laser för inmätning av virket. Massavedstågen, som går i motsatt riktning, är uppe i ett till två per vecka. Nästa timmertåg kommer in till terminalen den första december.