Ny hybridteknik kan både fånga och lagra solenergi

Hybridtekniken använder ett molekylärt lagringsmaterial (MSM) och ett lokaliserat fasförändringsmaterial (L-PCM), som åtskiljs av ett aerogel av kiseldioxid för att bibehålla den nödvändiga temperaturskillnaden. Illustration: University of Houston

Amerikanska forskare från University of Houston rapporterar att de utvecklat en ny teknik som både kan fånga solenergi på ett effektivt sätt och lagra den tills den behövs, vilket har lovande tillämpningar inom allt från kraftproduktion till destillation och avsaltning.

Till skillnad från solceller, som omvandlar solljus direkt till elektricitet, fångar den nya hybridtekniken upp värme från solen och lagrar den som termisk energi. Den tacklar på så vis några av de problem som hindrat solenergi från att användas i större utsträckning och skulle kunna göra det möjligt att använda solenergi dygnet runt, trots begränsade soltimmar, molniga dagar och andra begränsningar.

Tekniken kombinerar molekylär energilagring med latent värmelagring för att skapa en integrerad enhet för att skörda och lagra solenergi som skulle kunna användas dygnet runt.

Forskarna rapporterar att tekniken skördar energi på ett mycket effektivt sätt delvis tack vare att den fångar in energi från hela solljusets spektrum och lagrar den energi som inte används direkt i molekylär form snarare än som värme, som skingras med tiden. De påpekar också att det integrerade systemet även minskar de termiska förlusterna, eftersom den lagrade energin inte behöver transporteras genom rör.

- Under dagen kan solens termiska energi skördas vid temperaturer så höga som 120 grader Celsius. På natten, när solinstrålningen är låg eller obefintlig, skördas den lagrade energin av det molekylära lagringsmaterialet, säger T. Randall Lee från University of Houston.

Detta gör det enligt honom möjligt för den lagrade energin att producera termisk energi vid en högre temperatur på natten än under dagen, vilket ökar mängden energi som är tillgänglig även när solen inte lyser.