VDL och BYD leder elbussboomen i Västeuropa.

BYD och VDL toppar siffrorna när det gäller sålda elbussar år 2019. Bild: Busworld

BYD och VDL leder elbussracen i Västeuropa (och i Polen). Under de första nio månaderna av 2019 har dessa två busstillverkare levererat samma antal batteri-elektriska bussar (205), och därmed placerat sig tillsammans på toppen av busstillverkarnas diagram när det gäller antal registreringar.

Men det finns anledning till viss eftertanke: När man drar ifrån de 30 flygplatsbussar, som tillhör BYD, framträder VDL som stabil ledare när det gäller elbilsförsäljningen för kollektivtrafik.

Om man, å andra sidan, tar med BYD:s och ADL:s fordon för Storbritannien i beräkningen hamnar det kinesiska företaget på första plats, trots att totalt sett är deras produkt egentligen en annan, men det tekniska hjärtat är detsamma.

Siffrorna härstammar från av Chatrou CME Solutions under rubriken ”elektriska busstillverkarnas marknadsandelar”.

En tillväxt på 100 procent 2018

De 1 123 elektriska bussarna (inklusive IMC-vagnar) som registrerades mellan januari och september 2019 bekräftar Västeuropas verkliga försäljningsboom, som redan bekräftades under Sustainable Bus-mässan.

Cirka 570 elbussar registrerades under 2018, vilket en ökning med 48 procent jämfört med året innan. Under de första nio månaderna i 2019 uppgick tillväxten redan till 100 procent jämfört med året innan.

Genom att analysera registreringsdata från de enskilda tillverkarna kan man se att i huvudsak har alla branschens aktörer ökat sina marknadsandelar.

I tredje position, bakom VDL och BYD, ligger Solaris med 106 registrerade elbussar (jämfört med 77 stycken år 2018) och en marknadsandel på 9 procent (ned från 13,5 procent 2018, enligt data från Chatrou CME Solutions).

Solaris nollutsläppsbuss

Irizar, Volvo, Mercedes och Ebusco har också ökar sina andelar. Irizar registrerade hittills 91 elbussar (med en andel på 8 procent) jämfört med 23 stycken år 2018. Volvo presterade också bra, med 90 registreringar (8 procentandel) jämfört med 36 stycken året innan. Mercedes eCitaro har 65 enheter registrerade (5,8 procentandel).

Ebusco registrerade 38 bussar (3 procent andel) jämfört med 5 stycken året innan. Iveco - Heuliez ligger längre ner på diagrammet, med 11 registreringar och en marknadsandel på en procent. Yutong, med 72 registrerade bussar, har en andel på 6 procent. Obs! Det bör påpekas att siffrorna från 2019 avser årets första nio månader. Därför kommer siffrorna för 2019 att visa ytterligare tillväxt.