Åkerinäringen svarar mot miljökraven

Ägarna av stora fordonsparker ser fördelarna med gasdrift. Foto: Gasum

En ny undersökning visar hur miljöfrågor betraktas av finska och svenska ägare av tunga fordon i åkerinäringen. Enligt resultaten har kundernas miljökrav ökat i både Finland och Sverige och 82 procent av ägarna av fordonsparker i båda länderna är överens om att ett miljöinriktat tänkesätt är ett bestående fenomen och inte en övergående trend. Flytande naturgas, LNG, och flytande biogas, LBG, är alternativa bränslen med låga utsläpp för vägtransporter som också är kostnadseffektiva. 

Det nordiska energibolaget Gasum anlitade nyligen Value Clinic för att undersöka hur finska och svenska ägare av fordonsparker med tunga fordon ser på miljöfrågor liksom deras tankar om olika bränslelösningar. Resultaten visar att 60 procent av ägarna av fordonsparker som har mer än 16 tunga fordon ser biogas som ett hållbart alternativ i Finland inom en nära framtid och 33 procent av ägarna av stora fordonsparker i Sverige håller med. I båda länderna ser ägare av stora fordonsparker biogas som en mer hållbar lösning än hybrid- eller ellösningar. Användningen av LNG och LBG inom vägtransporter bygger på beprövad och tillförlitlig teknologi och medför stora minskningar av utsläppen av koldioxid, kväveoxid, partiklar och buller.

– Jag är väldigt glad att ägarna av stora fordonsparker i Finland och Sverige redan idag ser fördelarna med LNG och LBG inom vägtransporter. Om ett företag med 16 tunga fordon övergår från traditionella bränslen till gas ger det betydande minskningar av utsläppen av växthusgaser, i och med att ett tungt fordon släpper ut lika mycket som 40–50 personbilar. Jag rekommenderar starkt att även små ägare av fordonsparker överväger att övergå till gas. Det skulle vara en utmärkt lösning för transportföretag för att sticka ut på den mycket konkurrensutsatta logistikmarknaden,” hävdar Jukka Metsälä, Vice President, Traffic på Gasum.

Enligt undersökningen anser ägarna av fordonsparker att fördelarna med LNG och LBG är kostnadsbesparingar, minskade utsläpp och det ständigt växande nätverket av tankstationer. Resultaten visar också att över hälften av alla ägare av fordonsparker i Finland och Sverige har bevittnat en ökning av miljökraven hos kunderna under de senaste åren. Vidare tror närmare 60 procent av de finska och 82 procent av de svenska respondenterna att en del av deras tunga fordon kommer att använda ett bränsle med låga utsläpp inom fem års tid och är intresserade av att införa alternativa bränslen i sin verksamhet.

– Våra observationer är i linje med ägarnas. Det finns en ökande efterfrågan på miljövänliga lösningar inom tunga transporter. Resultaten visar också tydligt att detta inte kommer att ändras inom en snar framtid, eftersom endast 18 procent tror att det är ett övergående fenomen att värna om miljön,” säger Jani Arala, Senior Manager, sales, Traffic på Gasum.