Studenter löser framtidens hållbarhetsutmaningar

Fyra framtidsbranscher möts på Lunds universitet för att lösa hållbarhetsutmaningar. Foto: Svanen

Fyra framtidsbranscher möts på Lund universitet för att lösa hållbarhetsutmaningar tillsammans med 100 utvalda studenter som vill spetsa sin hållbarhetskompetens. De har valts ut från olika lärosäten i Skåne, Halland och Småland.

Accenture, LRF, SCA och Stena Recycling har stora hållbarhetsutmaningar men också enorm potential för att vara drivkrafter så att Sverige kan bidra till att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Nu samarbetar organisationerna med 100 utvalda studenter för att hitta modiga lösningar tillsammans. ASAP, A Sustainability Acceleration Project har grundats av Sustainergies och Miljömärkning Sverige.

ASAP, A Sustainability Acceleration Project är en unik arena för studenter, företag, experter och organisationer som vill påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Syftet med ASAP är att utbilda framtidens hållbarhetsledare och skapa ett utbyte mellan talanger och organisationer. I år representeras fyra framtidsbranscher: innovation och digitalisering med Accenture, det gröna näringslivet med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, skogsindustrin med SCA och återvinningsbranschen med Stena Recycling.