Med tre stora PV- projekt fortsätter Schletter sin internationella tillväxtkurs.

Anhui Jin solanläggning i Anhui-provinsen, Kina, producerar 35 megawatt och producerar el till nästan 20 000 hushåll. Med detta fortsätter Schletter Group sin tillväxtstrategi i Kina. Foto: Schletter Group

Med tre nya storskaliga projekt i Asien och Sydamerika fortsätter Schletter Group sin internationella tillväxtkurs.

Företagets nya fotovoltaik-anläggningar i Nepal, Brasilien och Honduras har en total effekt på 85 megawatt och alla har monterats på Schletters öppna områdesystem FS.

- Dessa projekt visar att vi inte bara riktar våra ansträngningar på rätt marknader. Framför allt följer vi rätt inköpsstrategi, säger Florian Roos, VD för Schletter Group.

- Vårt globala nätverk med egna platser och utvalda leverantörer gör oss extremt flexibla och medför att vi kan installera flera stora projekt samtidigt. Detta är en allt viktigare faktor i den internationella projektverksamheten.

Företagets största beställning omfattar flera anläggningar för projekt som härstammar från Schletters brasilianska distributionspartner HDT International.

Dessa projekt, som har en total produktionskapacitet på drygt 50 megawatt, är för närvarande under konstruktion i regionerna Minas Gerais och Sao Paolo.

Schletter Group har arbetat med HDT International sedan 2018 och planerar att ytterligare fördjupa detta samarbete.

- Brasilien är en intressant marknad för oss. Vi avser att utöka vår verksamhet där, säger Roos.

​​​​​​​I Karibien, där Schletter har haft ett starkt fotavtryck i flera år, levererar företagsgruppen monteringssystem för Negratin SLL:s 10 megawatt-projekt. Detta är det första projekt som genomförs tillsammans med den här spanska EPC-entreprenören.

Projektet i Nepal, som har en effekt på 25 megawatt, håller på att uppföras i Bidur, cirka 15 mil nordväst om Katmandu. Solenergianläggningen finansieras av Världsbanken som ett bidrag till stabiliseringen av elenergiutbudet i Nepal.

Roos räknar med att trenden i riktning mot stora projekt fortsätter.

- Projektutvecklare och investerare är alltmer fokuserade på skalfördelar och avkastningsoptimering för att kunna garantera lönsamheten för sina projekt med väldigt lite eller till och med utan statlig finansiering, tillägger Schletters VD.

Schletter Group är en av de ledande tillverkarna i världen av fotovoltaiska monteringssystem tillverkade av aluminium och stål.

Förutom i Tyskland och Kina verkar Schletter Group aktivt inom alla viktiga internationella nätverk och marknader. Schletter-gruppen har cirka 650 anställda.