Europeiska investeringsbanken stoppar finansiering av fossila bränsleprojekt

Sedan 2013 har EIB finansierat 13,4 miljarder euro för projekt med fossila bränslen. Förra året finansierades cirka 2 miljarder euro i olika projekt. Foto: Creative Commons lic. Kredit: sm-ekb2005

Europeiska unionen kommer att sluta med finansiering av olje-, gas- och kolkraftprojekt i slutet av 2021 och därmed minska investeringar med 2 miljarder euro (1,7 miljarder pund) per år.

Europeiska investeringsbanken (EIB), EU:s finansieringsavdelning, kommer att upphöra med finansiering av de flesta projekt med fossila bränslen.

Förbudet träder i kraft ett år senare än vad som ursprungligen rekommenderades efter lobbyverksamhet från EU:s medlemsländer.

Enligt den nya politiken måste energiprojekt som ansöker om EIB-finansiering visa att de kan producera en kilowattimme energi samtidigt som de släpper ut mindre än 250 gram koldioxid, ett krav som därmed utesluter alla traditionella gasdrivna kraftverk.

Vissa gasprojekt kan tilldelas finansiering även efter 2021, om dessa baseras på vad EIB kallar för "ny teknik" som exempelvis kollagring, kombinerad värme- och kraftproduktion eller blandning av förnybara gaser, eller biometan och fossil naturgas.

- Detta är ett viktigt första steg, men det är inte det sista, sade Andrew McDowell, EIB: s vice- VD med ansvar för energiförsörjning.

Gasprojekt är ganska vanliga i EU:s medlemsstater, eftersom de ses som ett renare alternativ till kol och olja i en tid då länderna övergår från att använda fossila bränslen.

Miljöorganisationerna välkomnade EIB: s beslut, men sade att de var missnöjda på grund av att beslutet försenades med ett år.

Protesterna mot fossila bränslen har intensifierats under de senaste åren, på grund av aktivistgrupper som ”Utrotningsuppror” som kräver att regeringar vidtar brådskande åtgärder när det gäller att minska koldioxidutsläppen, som anses vara ett hot mot den biologiska mångfalden.