Eco Wave installerar enhet för vågkraftverk i Israel

Eco Wave Power har påbörjat monteringsfasen av den hydrauliska land-lokaliserade enheten. Foto: Eco Wave

Eco Wave Power, en pionjär inom vågenergiteknologi, påbörjar monteringsfasen av den hydrauliska land-lokaliserade enheten för sitt första nätanslutna vågkraftverk i Israel. Detta kommer att vara första gången som vågkraftverk ansluter till det nationella elnätet i Israel och en speciell så kallad ”Feed-In-Tariff” ska bestämmas för detta syfte.

– Vi gör betydande framsteg med vår första nätanslutna installation i Israel med påbörjandet av monteringsarbetena. Detta är vår andra nätanslutna installation i världen, säger Inna Braverman, vd för Eco Wave Power.

Hydraularbeten förväntas vara slutförda inom 30 dagar. När de hydrauliska arbetena är klara kommer Siemens att påbörja den elektriska installationen. Därefter kommer EWP att utföra slutlig testning med vågsimulering. Detta innebär att man simulerar olika arbetstryck för att undersöka korrekt systemprestanda. När vågsimuleringstestet har genomförts överförs konverteringsenheten till Jaffa Port, där den kommer att anslutas till 10 storskaliga flottörer.

Parallellt arbetar Eco Wave Power's teknikgrupp och EDF Renewables IL ingenjörsteam med att förbättra automatiseringen, kontrollen och övervakningssystemet och gemensamt hanterar de återstående licensieringarna och säkerställa FIT för vågkraften.

– I förvaltningen och utvecklingen av detta projekt har EWP visat smidighet och effektivitet. Vi har slutfört planerings-, konstruktions- och upphandlingsfasen för installationen av kraftverket inom en kort tidsram och vi börjar redan den spännande monteringsfasen. Jag är mycket stolt över vår tekniska avdelning och våra mycket professionella leverantörer”, säger Inna Braverman.