Virginia har tecknat USA:s största statliga kontrakt för förnybar energi

Istallering av solpaneler i amerikanska delstaten Virginia. Foto: Energy Gov. Mgn

Virginias guvernör Northam har tecknat USA:s största kontrakt med ett antal tillverkare av energiteknik och med en stor energiförsörjare för förnybar energi.

Inom kort kommer belysningen i delstaten Virginias statliga byggnader att bli avsevärt "grönare".

Virginia kommer att utrusta 30 procent av delstatens statliga byggnader med solfångare under de närmaste åren. Dessutom kommer man också att använda el från vindenergianläggningar.

Avtalet, som gäller initialt för 345 MW, är värt drygt 9 miljoner dollar.

Governören Ralph Northams kontor undertecknade nyligen det största statliga kontraktet för förnybar energi med energiförsörjaren Dominion Energy.

Delstatens regeringsbyggnader, däribland Executive Mansion, guvernörens bostad, andra statliga byråer, statliga högskolor och delstatens universitet kommer att förses med solpaneler.