Så skapas framtidens förpackningslösningar

I en tid när företagen måste bli en del av lösningen och inte bara leva upp till dagens utan framför allt morgondagens hållbarhetskrav behövs okonventionella samarbeten över disciplingränser för att förnya system, processer och affärsmodeller.

 

Varumärkesbyrån Grow, del av Digitalist Group, har antagit utmaningen och samlar nu experter inom cirkulär ekonomi, förnybara material och intelligenta förpackningar med fokus på att bidra till utvecklingen av framtidens förpackningslösningar. Det är en förstärkning av Grows och Digitalists befintliga kompetenser inom förpackningsområdet vilka sedan tidigare inkluderar specialister inom varumärkes- och portföljstrategi, insikt, innovation och design.

 

En ny helhetssyn på förpackningar

 

Initiativet “Future of Packaging” handlar om att tänka innanför och utanför boxen och se förpackningslösningen som en plattform för innovation och utveckling genom hela produktlivscykeln. Från att introducera hållbara material, till exempel cellulosa, till att implementera digital teknik för smarta, uppkopplade förpackningar som gör vardagen enklare för konsumenter och företag. Genom en cirkulär omställning på systemnivå säkerställs att material och produkter tas tillvara och stannar i ekonomin istället för att bli avfall.

 

Johan Almquist, Managing Director Sweden, Grow + Digitalist:

 

“Grow har alltid varit en utmanare och vi har redan dialoger med industrins stora aktörer. Alla uttrycker samma behov av nytänkande inför en global miljöutmaning, med en mångfald av innovationsmöjligheter inom digitalisering och miljörelaterade frågor som snabbt måste plockas ned till fungerande kommersiella lösningar.”

 

Gränsöverskridande samarbeten driver förändring

 

Grow menar att en ambitiös transformation på företags- och industrinivå kräver att områden samverkar och förstärker varandra, ofta genom att nya former av samarbeten initieras med nya teknologier och innovativa startups. Just därför handlar “Future of packaging” bland annat om att hjälpa industriföretag driva förändringsprocesser med varumärket som katalysator och accelerator.

 

Liselotte Tingvall, Executive Advisor Insight & Innovation på Grow:

 

”Med vårt nya erbjudande riktar vi oss till de företag och varumärken som vill göra en förflyttning på riktigt. Samarbeten mellan varumärken, industrier, startups och vetenskapliga institut möjliggör en bredare analys med direkt fokus på implementering. Det handlar om att tillsammans investera för framtiden”.

 

Smart teknik för ökad transparens

 

Genom att tillföra kompetens även gällande digitala teknologier till smarta förpackningar vill Grow möjliggöra för företag att kunna analysera data kring produkters livscykler i större skala. En mycket positiv effekt är att man därmed t.ex. kan justera produktion efter behov samt använda mer lokala resurser istället för att frakta varor långa sträckor.

 

Markus Wulff, Director Digital Innovation på Grow:

 

”Digitaliseringen påskyndar ett mer hållbart samhälle genom ökad transparens, vilket för konsumenter kan innebära att smarta förpackningars och varors ursprung liksom energipåverkan kan spåras. Något som skapar en transparens mellan varumärke och konsument som tidigare inte har funnits.”

 

Nya experter med fokus på framtidens förpackningar

 

Mats Linder, Director Circular Economy. Mats har en bakgrund från McKinsey & Company och Ellen MacArthur Foundation och har jobbat med cirkulär ekonomi sedan 2014. Han har en doktorsexamen i fysikalisk kemi vilket han kombinerar med sin erfarenhet inom strategisk rådgivning och systemdesign.

 

David Sandquist, Director Material Innovation. David har arbetat som forskningsledare på institut världen över med att ta fram nya lösningar och processer för industriell tillämpning av biomaterial. Med en bakgrund i skogsvetenskap, har han arbetat i gränslandet mellan papper, fiber och polymerer sedan 2011, för att hitta både funktionella och tillämpbara hållbara lösningar.

 

Markus Wulff, Director Digital Innovation. Markus kompetens inom internet-of-things ska hjälpa varumärken att skapa tjänster för konsumenter genom att göra miljöer, produkter och förpackningar smarta. Markus har tidigare arbetat med smarta förpackningar på Absolut Vodka och har genom sitt bolag Analog & Tech drivit projektet "connected package platform" för Tetra Pak.